همگام با فعالیت های واحد فضای سبز شرکت عمران شهر جدید سهند

همگام با فعالیت های واحد فضای سبز شرکت عمران شهر جدید سهند 🔹 چاله کنی و آماده سازی بستر خاک بلوار شهید سلیمانی واقع در فاز سه 🔹 واکاری درختان بلوار شهید سلیمانی واقع در فاز سه 🔹 گلکاری مناسب فصل پاییز میدان شهید باکری واقع در فاز سه [...]