جلسه ویدئو کنفرانس مهندس هاشمی با کمیته های سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های تابعه شهرهای جدید

جلسه ویدئو کنفرانس مهندس هاشمی مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و بودجه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با کمیته های سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های تابعه شهرهای جدید در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری و مشارکت، نحوه برگزاری فراخوان، بررسی آخرین وضعیت پروژه های سرمایه‌گذاری در حال اجرا، تبادل نظر در زمینه رفع مشکلات دستورالعمل ابلاغی [...]