کمک مومنانه

خانهبرچست: کمک مومنانه

تعداد ۵۰۰ بسته کمک معیشت مؤمنانه اهدایی شرکت عمران شهر جدید سهند با مشارکت مرکز نیکوکاری شهیدان دادی سهند

تعداد ۵۰۰ بسته کمک معیشت مؤمنانه اهدایی شرکت عمران شهر جدید سهند با مشارکت مرکز نیکوکاری شهیدان دادی سهند تعداد ۵۰۰ بسته کمک معیشت مؤمنانه اهدایی شرکت عمران شهر جدید سهند با مشارکت مرکز نیکوکاری شهیدان دادی سهند

کمک مومنانه مرکز نیکوکاری شهیدان دادی شهر جدید سهند به آسیب دیدگان اقتصادی کرونا با حضور دکتر مصطفوی

کمک مومنانه مرکز نیکوکاری شهیدان دادی شهر جدید سهند به آسیب دیدگان اقتصادی کرونا با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند کمک مومنانه مرکز نیکوکاری شهیدان دادی شهر جدید سهند به آسیب دیدگان اقتصادی کرونا با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
رفتن به بالا