بازدید مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از کریدور پیاده روی فضای سبز مرکز محله علوی فاز دو

✅ بازدید مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از کریدور پیاده روی فضای سبز مرکز محله علوی فاز دو که پیشتر مورد بهره برداری قرار گرفته بود و با دستور مدیرعامل مقرر شد، نواقصات موجود تکمیل و اتمام پروژه مورد توجه بیشتر قرار گیرد. ✅ بازدید مدیرعامل شرکت عمران شهر [...]