بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از کارگاه و شرکت تعاونی صنایع هنرهای تجسمی فرزانه

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از کارگاه و شرکت تعاونی صنایع هنرهای تجسمی فرزانه به مدیریت استاد ارزشمند جناب آقای رضایی و اهدای هدیه ارزشمند استاد رضایی مجسمه شهید باکری با امضای شهید والامقام باکری و جمله ای از ایشان با عنوان خدایا مرا پاکیزه بپذیر. [...]