صفحه رسمی شرکت عمران شهر جدید سهند

به اطلاع شهروندان فهیم و دنبال کنندگان عزیز عملکرد شرکت عمران شهر جدید سهند میرساند ؛ پیج اینستاگرامی شرکت عمران شهر جدید سهند از آدرس sahand_omran به sahand.newtown تغییر یافت .