جلسه بررسی تکمیل نواقصات غدیرهای هفده گانه شهر جدید سهند

✅ جلسه بررسی تکمیل نواقصات غدیرهای هفده گانه شهر جدید سهند با حضور مهندس فرزان معاون مدیرکل دفتر فنی ، مهندس کنعانی رییس اداره مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعيدي عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند ، نمایندگان شرکت چی چست و [...]