بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه های در دست اجرای شرکت عمران شهر جدید سهند

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه های کتابخانه مرکزی سردار شهید سلیمانی فاز 2 ، مسجد امام صادق فاز 3 ، زمین ورزش روباز فاز 3 ، مسیر دوچرخه در مسیر آزادراه ، پارک کودک فاز 3 و مراحل نصب علائم و تابلوهای هدایت مسیر در مسیر [...]