دیدار صمیمی مسئولین شرکت عمران شهر جدید سهند در روز تعطیل با پیمانکاران و جوانان زحمت کش و غیور اجرا کننده پروژه ها و رسیدگی به مشکلات آن ها

دیدار صمیمی مسئولین شرکت عمران شهر جدید سهند در روز تعطیل با پیمانکاران و جوانان زحمت کش و غیور اجرا کننده پروژه ها و رسیدگی به مشکلات آن ها و پیگیری روند اجرایی پروژه های پارک کودک واقع در فاز سه و مسجد امام جعفرصادق و زمین ورزشی روباز واقع در فاز سه و [...]