به مناسبت هفته بسیج طی مراسمی در محل هشت بهشت شرکت عمران ، با رعایت دستورالعملهای بهداشتی از همکاران بسیج پایگاه توحید شرکت عمران شهر جدید سهند تقدیر بعمل آمد .

در این مراسم ابتدا مهندس امامعلیپور ضمن تقدبر از خدمات جهادی مدیرعامل شرکت عمران ، سخنانی را در مورد جایگاه بسیج و بسیجی ارائه داد . سپس اعضای هیئت مدیره ، ذیحساب و معاونین دقایقی در مورد بسیج و گرامیداشت جایگاه آن ایراد سخن نمودند. در خاتمه سخنرانیها دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر [...]