جلسه کمیته سرمایه گذاری با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای کمیته سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ جلسه کمیته سرمایه گذاری با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای کمیته سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید سهند پیرامون سه بسته سرمایه گذاری در پارک 5 هکتاری و درخواست از مشاور برای مکانیابی شهر کتاب ، شهر خودرو و الگو برداری از پارک مدرن ژوراسیک تهران ✅ جلسه [...]