بازدید دکتر مصطفوی از محل فضای سبز انتهای محله و قطعه جنب مجتمع مسکونی آپارتمانی مرصاد غدیر

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعيدي عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از محل فضای سبز انتهای محله و قطعه جنب مجتمع مسکونی آپارتمانی مرصاد غدیر ✅ لازم بذکر است محل موردنظر با مصالح مخلوطی مناسب جهت مسطح سازی [...]