جلسه دکتر پناهی و همکاران شهرسازی و معماری با مهندسین مشاور سارای سازه ساوالان در خصوص پارک ۲/۸ هکتاری بعثت فاز ۳

جلسه دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره و همکاران شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندسین مشاور سارای سازه ساوالان در خصوص پارک ۲/۸ هکتاری بعثت فاز ۳ 🔹 طبق مصوبه کمیته معماری و شهرسازی اصلاحات پارک مزبور از لحاظ حرایم مسیل بررسی و تغییرات لازم انجام [...]