دیدار دکتر پاشازاده با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

دیدار دکتر پاشازاده رییس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجانشرقی و اعضای هیئت مدیره با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند