جلسه ویدئو کنفرانس دکتر پناهی ، مهندس مددی با مشاور مرکز تحقیقات راه ، ساختمان و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی

جلسه ویدئو کنفرانس دکتر پناهی رییس هیئت مدیره ، مهندس مددی معاون شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند با مشاور مرکز تحقیقات راه ، ساختمان و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در زمینه مطالعات ارزیابی ریسک چند مخاطره ای شهر جدید سهند (زلزله، سیل، فرونشست، رانش و ... ) [...]