مسابقات تنیس به مناسبت ۱۳ آبان روز دانش آموز با حضور دکتر پناهی و مهندس سلیمی

مسابقات تنیس به مناسبت ۱۳ آبان روز دانش آموز با حضور دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره و مهندس سلیمی مسئول ورزش شرکت عمران شهر جدید سهند در رده بانوان با حضور ۱۶ تنیس باز با انجام ۴۸ بازی به رقابت پرداختند که در نهایت مقام های ذیل به دست آمد؛ 🔹مقام اول سمیه [...]