جلسه بررسی سامانه هوشمندسازی خدمات مجموعه تفریحی ، گردشگری و ورزشی هشت بهشت

✅ جلسه بررسی سامانه هوشمندسازی خدمات مجموعه تفریحی ، گردشگری و ورزشی هشت بهشت با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس مددی معاون شهرسازی و معماری ، مهندس شاه آبادی مشاور مدیرعامل در مجموعه هشت بهشت شرکت عمران شهر جدید سهند و همکاران مربوطه در راستای ارتقای خدمات بهینه به شهروندان و صدور کارت [...]