دیدار مهندس حناچی مدیر فضای سبز و همکاران فضای سبز با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تبریک و تقدیر از زحمات مدیرعامل

✅ دیدار مهندس حناچی مدیر فضای سبز و همکاران فضای سبز با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تبریک و تقدیر از زحمات مدیرعامل در افتتاح و بازگشایی آزادراه تبریز -سهند و تقدیر و تشکر مدیرعامل از مدیریت و عوامل فضای سبز مبنی بر احداث فضای سبز حواشی آزادراه ، [...]