دیدار صمیمی دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در آستانه سال جدید با همکاران شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ در این دیدار دکتر مصطفوی با تبریک موالید شعبانیه و تبریک پیشاپیش سال جدید گفت : حمد و سپاس پروردگار منان را که در سایه الطاف بیکرانش ، خانواده بزرگ شرکت عمران شهر جدید سهند در سال جهش تولید توانست با سعی و تلاش بی وقفه برای رسیدن به اهداف خود گام های [...]