تقدیر و تجلیل دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از تیم دوچرخه سواری شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر کسب مقام نایب قهرمانی لیگ مسابقات دوچرخه سواری کشوری در مشهد مقدس

در این مراسم دکتر مصطفوی با تشکر از زحمات مهندس هوشیار دبیر هیئت دوچرخه سواری ، مهندس خلیل نژاد سرپرست ، مربی و تیم دوچرخه سواری گفت : شما به عنوان نماینده استان آذربایجان شرقی زیباترین افتخارات را برای این شهر رقم زدید و پرچم پرافتخار این شرکت را به اهتزاز درآوردید . وی [...]