سلسله نشست های خوانش شهر های جدید

🔹 نشست نخست: ابعاد مفهومی زیرساخت های اجتماعی 📆 سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ 🕣 ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ 👥 سخنرانان نشست: -مهندس حبیب اله طاهرخانی- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید - دکتر مظفر صرافی-استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه [...]