جلسه مهندس محمودی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران کشور (اسکان) و مهندس صادق زاده نماینده اتحادیه و عضو و سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز و هیئت فنی با دکتر مصطفوی

✅ جلسه مهندس محمودی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران کشور (اسکان) و مهندس صادق زاده نماینده اتحادیه و عضو و سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز و هیئت فنی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت پیگیری ، طراحی و احداث تعداد 1500 واحد مسکونی برای اعضای اتحادیه در شهر جدید [...]