جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان آذربایجانشرقی و شهر جدید سهند

✅ جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان آذربایجانشرقی و شهر جدید سهند با حضور دکتر محرابیان مدیرعامل ستاد اجرایی حضرت امام (ره) ، دکتر رحمتي معاون هماهنگی امور عمرانی استانداري ، مهندس سلطانی مدیرکل راه و شهرسازی ، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت [...]