جلسه مهندس علیپور فرد مدیرعامل شرکت آلتین فرش تبریز فعال بزرگ عرصه صنعت فرش با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ جلسه مهندس علیپور فرد مدیرعامل شرکت آلتین فرش تبریز فعال بزرگ عرصه صنعت فرش با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و امضای تفاهم نامه فیمابین در خصوص احداث مرکز خوداشتغالی و مجتمع بزرگ قالی بافی در شهر جدید سهند و در گام اول اشتغال برای ۵۰۰ نفر و توسعه آتی [...]