امضای تفاهم نامه سرمایه‌گذاری مجتمع تجاری ارک در فاز ۳ شهر جدید سهند

✅ امضای تفاهم نامه سرمایه‌گذاری مجتمع تجاری ارک در فاز ۳ شهر جدید سهند و تبادل آن فیمابین دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس زندی مدیرعامل شرکت سدید پی پل ✅ امضای تفاهم نامه سرمایه‌گذاری مجتمع تجاری ارک در فاز ۳ شهر جدید سهند و تبادل [...]