دیدار مهندس بی همتا مدیرعامل و مهندس جنگجو رئیس هیئت مدیره شرکت کاریز سازه آذربایجان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ دیدار مهندس بی همتا مدیرعامل و مهندس جنگجو رئیس هیئت مدیره شرکت کاریز سازه آذربایجان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت قدردانی و تشکر بخاطر تلاش ها و زحمات ایشان در بهره برداری رسیدن آزادراه تبریز-سهند ✅ دیدار مهندس بی همتا مدیرعامل و مهندس جنگجو [...]