جلسه ویدئو کنفرانس “مهندسی ارزش و نقش آن در صرفه جویی اقتصادی “

جلسه ویدئو کنفرانس "مهندسی ارزش و نقش آن در صرفه جویی اقتصادی " و کاربردی نمودن آن در پروژه های شرکت عمران شهر جدید سهند با حضور دکتر امامی مشاور مهندسی ارزش و دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره و تیم مهندس ارزش شرکت عمران شهر جدید سهند جلسه ویدئو [...]