ملاقات مردمی

خانهبرچست: ملاقات مردمی

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور پیگیری و رفع سریع مشکلات مراجعین از طرف مدیرعامل شرکت عمران ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور پیگیری و رفع سریع مشکلات مراجعین از [...]

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور اکید ایشان برای رسیدگی و حل مشکلات مراجعین ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور اکید ایشان برای رسیدگی و حل مشکلات مراجعین

ملاقات مردمی روزهای سه شنبه هر هفته با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت رسیدگی به مسایل و مشکلات مراجعین

ملاقات مردمی روزهای سه شنبه هر هفته با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت رسیدگی به مسایل و مشکلات مراجعین ملاقات مردمی روزهای سه شنبه هر هفته با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت رسیدگی به مسایل و مشکلات مراجعین

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
رفتن به بالا