مصاحبه دکتر مصطفوی

خانهبرچست: مصاحبه دکتر مصطفوی

گفتگوی اختصاصی روزنامه سراسری کاروکارگر با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

گفتگوی اختصاصی روزنامه سراسری کاروکارگر با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند گفتگوی اختصاصی روزنامه سراسری کاروکارگر با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند https://sahand.ntdc.ir/wp-content/uploads/2021/06/4000401.5-scaled.jpg

مصاحبه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با روزنامه سراسری کار و کارگر

مصاحبه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با روزنامه سراسری کار و کارگر مصاحبه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با روزنامه سراسری کار و کارگر

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
رفتن به بالا