دیدار دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با منتخبین فاز 2 در مسجد جوادالائمه (ع)

دیدار دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با منتخبین فاز 2 در مسجد جوادالائمه (ع) جهت رسیدگی به مشکلات اهالی و قول مساعد مدیرعامل شرکت عمران برای حل مشکلات و رفع نواقصات پیش روی اهالی. دیدار دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با منتخبین فاز 2 در مسجد [...]