حضور نماینده مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در جشن تکلیف پسران در مسجد امام حسن مجتبی(ع) فاز ۳ و اهدای لوح تبریک دکتر مصطفوی به نومکلفان

 حضور مهندس امامعلیپور مشاور مدیرعامل به نمایندگی از مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در جشن تکلیف پسران در مسجد امام حسن مجتبی(ع) فاز ۳ و اهدای لوح تبریک دکتر مصطفوی به نومکلفان در این مراسم امام جماعت و هیئت امنای مسجد از زحمات مدیرعامل شرکت عمران به خاطر اهتمام [...]