تقدیم عکسهای برگزیده مسابقه سالروز تاسیس شهرهای جدید کشور توسط نفر اول مسابقه

تقدیم عکسهای برگزیده مسابقه سالروز تاسیس شهرهای جدید کشور توسط نفر اول مسابقه (خانم کوهپایه ) به دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و اعضای هیئت مدیره و تقدیر ایشان از زحمات و فعالیت های مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند تقدیم عکسهای برگزیده مسابقه سالروز [...]