مسابقات تنیس آدینه بانوان با انجام ۲۵ بازی در مجموعه تنیس هشت بهشت برگزار و در دو روز به رقابت پرداختند .

✅ مسابقات تنیس آدینه بانوان با انجام ۲۵ بازی در مجموعه تنیس هشت بهشت برگزار و در دو روز به رقابت پرداختند . پس از رقابت تنگاتنگ نفرات اول تا سوم به ترتیب ؛ آرزو عبدالله زاده ، سلدا محتاط و سهی تیموری و هانیه افخمی بصورت مشترک مقام سوم را کسب نمودند . [...]