حضور و شرکت دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در مراسم ورزش صبحگاهی در فاز یک محله سه

مدیرعامل شرکت عمران در این مراسم گفت: برای اینکه شهر جدید سهند همچنان به عنوان شهر سالم باشد، باید ورزش را جزو اولویت ها قرار دهیم. وی افزود: ورزش هزینه نیست و هر چه به آن هزینه کنیم، از آن طرف هزینه درمان را کم کرده ایم. وی تاکید کرد: ورزش باید ادامه دار [...]