ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی،اعضای هیئت مدیره و مدیران امور مالی و بودجه شرکت عمران شهر جدید سهند با اعضای هیئت مدیره و مدیران کل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و مدیران امور مالی و بودجه شرکت عمران شهر جدید سهند با اعضای هیئت مدیره و مدیران کل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص بررسی بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ و بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ بحث و بررسی و برای تکمیل و اصلاح پروژه ها و [...]