دیدار دکتر پورحسن با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

دیدار دکتر پورحسن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجانشرقی و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند