دیدار دکتر فتحی مدیرکل اداره تعاون ، کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

دیدار دکتر فتحی مدیرکل اداره تعاون ، کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی جهت عرض تبریک و تشکر از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر واگذاری زمین به اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران ایران (اسکان) برای ساخت تعداد 1500 واحد مسکن و درخواست مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن اداره کل [...]