حرکت جهادی شرکت عمران شهر جدید سهند برای تکمیل محلات شهر جدید سهند

✅ در راستای ادامه حرکت جهادی شرکت عمران شهر جدید سهند برای تکمیل محلات شهر جدید سهند، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از ساماندهی پیاده روهای میدان معلم و محلات شهر و کتابخانه سردار شهید سلیمانی بازدید و دستور تسریع در عملیات اجرایی آن ها را صادر و همچنین تمیزکاری و [...]