مسابقات “جام مهندسین” به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش بین کارکنان شرکت عمران شهر جدید سهند

مسابقات "جام مهندسین" به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش بین کارکنان شرکت عمران شهر جدید سهند با شرکت ۱۶ بازیکن در دو روز به رقابت پرداختند که در نهایت مقام های ذیل به دست آمد : 🔹مقام اول هوشنگ وثوقیان 🔹مقام دوم داوود محتاط 🔹مقام سوم مشترک آقایان اصغر سلیمی رضا قربان [...]