تقدیر و تشکر ساکنین و جانبازان فاز دو، متخصصین سه، مجلسی دوم، فرعی ششم، از مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

تقدیر و تشکر ساکنین و جانبازان فاز دو، متخصصین سه، مجلسی دوم، فرعی ششم، از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با اهدای لوح تقدیر به خاطر دستور اکید و پیگیری ایشان در حل مشکلات ساکنین در جدول گذاری و کف سازی پیاده‌روهای منطقه مدیرعامل شرکت عمران به [...]