مسئولیت اجتماعی شرکت عمران شهر جدید سهند و باز سازی منزل دچار حادثه آتش سوزی

بازسازی منزل مسکونی شهروند محترم مجتمع مهر ثامن واقع در فاز 3 بلوک 5 که دچار طعمه حریق گشته بود. https://aparat.com/v/KLypR