تهیه طرح عمارت هشت بهشت واقع در مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت شهر جدید سهند

تهیه طرح عمارت هشت بهشت واقع در مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت شهر جدید سهند و ارائه ماکت آن توسط مهندسین مشاور آسا به دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند عمارت هشت بهشت دارای امکانات ؛ رصدخانه ، رستوران ، چایخانه ، ایستگاه دوچرخه و محلی برای اوقات [...]