تقدیر و تشکر مهندس آل هاشم قائم مقام صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی و مهندس علیزاده معاون ایشان از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

تقدیر و تشکر مهندس آل هاشم قائم مقام صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی و مهندس علیزاده معاون ایشان از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر افتتاح و بهره برداری از آزادراه تبریز-سهند و تحولات چشمگیری که در شهر جدید سهند اتفاق افتاده است و درخواست مهندس آل هاشم از مدیرعامل [...]