دیدار مهندس قربان پور مدیر پایگاه خبری ایسنا و مهندس فرساد از فعالان رسانه شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی

✅ دیدار مهندس قربان پور مدیر پایگاه خبری ایسنا و مهندس فرساد از فعالان رسانه شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ✅ دیدار مهندس قربان پور مدیر پایگاه خبری ایسنا و مهندس فرساد از فعالان رسانه شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر [...]