دیدار دکتر مصطفوی با سرتیپ دوم پاسدار عباسقلیزاده

دیدار دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با سرتیپ دوم پاسدار عباسقلیزاده فرمانده لشکر ۳۱ سپاه عاشورا جهت تبریک انتصاب