دیدار مهندس خانی فرماندار شهرستان ورزقان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

دیدار مهندس خانی فرماندار شهرستان ورزقان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت هماهنگی برای ارسال طرح شهرک مسکونی گردشگری ورزقان به کمیسیون ماده 5 و شورایعالی معماری و شهرسازی جهت تصویب و اجرای شهرک مذکور در پهنه معادن مس سونگون دیدار مهندس خانی فرماندار شهرستان ورزقان [...]