اولین جلسه کمیته اجرایی مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ اولین جلسه کمیته اجرایی مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه به منظور فراهم نمودن بسترهای جدید سرمایه‌گذاری در شهر جدید سهند تعداد ۱۱ بسته مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر جدید سهند مورد بررسی قرار [...]