فرصتهای سرمایه گذاری

خانهبرچست: فرصتهای سرمایه گذاری

جلسه کمیته سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای کمیته سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید سهند تشکیل گردید.

✅ جلسه کمیته سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای کمیته سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید سهند تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ؛ ✅ انعکاس 12 بسته فرصت های سرمایه گذاری مطروحه در اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری الکترونیکی شهر [...]

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با اعضای کمیته سرمایه گذاری شرکت عمران در خصوص برگزاری اولین همایش الکترونیکی فرصتهای سرمایه گذاری و طرح مسابقه عمومی و جمع بندی مباحث سرمایه گذاری

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با اعضای کمیته سرمایه گذاری شرکت عمران در خصوص برگزاری اولین همایش الکترونیکی فرصتهای سرمايه گذاری و طرح مسابقه عمومی و جمع بندی مباحث سرمایه گذاری جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با اعضای کمیته سرمایه گذاری شرکت عمران در [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
رفتن به بالا