جلسه بیمارستان تخصصی ۳۰۰ تختخوابی فدک فاطمیه با هدف تسریع در آغاز عملیات اجرایی آن با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند، مهندس وکیلی شهردار، مهندس حامدی رییس شورای اسلامی شهر جدید سهند، دکتر هاشمی رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسکو و مهندس زاهدی خیر نیکوکار بیمارستان برگزار شد.

✅ در این جلسه دکتر مصطفوی ضمن تقدیر از اهتمام ویژه حاضرین به این امر مهم و تاکید بر رفع مانع زدایی از این پروژه به شرایط مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید اشاره کرد و گفت: تعهدی که در قبال مردم شریف داریم، از برنامه زمانبندی عقب بوده و باید این [...]