بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید سهند

بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید سهند با حضور مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند ، مهندس محمدی نماینده آب و فاضلاب استان ، مهندس غفوری نماینده شرکت آب پردازان بهار ، مهندس مهاجر نماینده مهندسین مشاور آشناب. بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید [...]